Strefa video

EGZAMIN ZAWODOWY SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2019

 

Egzamin zawodowy sesja czerwiec lipiec 2019

 

Terminy egzaminów:

18.06.2019r. - egzamin teoretyczny

17.06.2019r. - egzamin praktyczny d (dokumentacja) - wykonywany jako dokumentacja papierowa (tylko kwalifikacja M.42)

 

Egzaminy praktyczne w pozostałych kwalifikacjach odbywających się poza szkołą podane są w poniższych linkach zarówno dla Technikum nr 10 jak i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 z odzdziałami Zasasdniczej Szkoły Zawodowej.

Listy z dokładnym miejscem i terminem egzaminu:

Technikum nr 10

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

 W przypadku stwierdzenia błędów w nazwisku lub miejscu zamieszkania proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 Informacja dla zdającego (ucznia, absolwenta szkoły)

 

Pytania proszę kierować do kierownika szkolenia praktycznego Tomasza Jakubczaka.

W późniejszym czasie zostaną zamieszczane w tym miejscu dodatkowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego.