WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO STYCZEŃ 2020

W dniu 20.03.2020 zostaną ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego w sesji styczeń 2020, ze względu na zaistniałą sytuację proszę zdających o zapoznanie się z poniższymi informacjami i zastosowanie się do nich.

Informacja dla obecnych klas 4 i absolwentów  (podstawa programowa 2012)

Każdy uczeń powinien posiadać login i hasło do zalogowania się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Jeśli nie posiada takiego loginu i hasła proszę skontaktować się z wychowawcą klasy (absolwenci nie posiadający kontaktu z byłym wychowawcą mogą kontaktować się z sekretariatem szkoły) aby takie dane otrzymać. 

Adres do zalogowania się na stronie OKE w Jaworznie

https://serwis.oke.jaworzno.pl/k14/index.php

Po zalogowaniu się, otrzymacie informację o wynikach egzaminu. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu muszą poinformować o tym szkołę do 31.03.2020r. Informacja jak to zrobić znajduje się poniżej.

W sytuacjach niejasnych proszę kontaktować się z wychowawcą.

 

Informacja dla obecnych klas 3 (podstawa programowa 2017)

Każdy uczeń powinien wyniki egzaminu otrzymać w dniu 20.03.2020r. po godzinie 10.00 na wskazany w deklaracji adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu wpisany w deklaracji.

Mogą zdarzyć się przypadki, że adres e-mail był wpisany nieczytelnie lub też, że uczeń nie podał numeru telefonu. W takim przypadku jeśli do poniedziałku 23.03.2020r. do godziny 10.00 nie otrzymacie wyników, proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Wychowawca przekaże tą informację do szkoły i zdający zostanie poinformowany o wynikach możliwie najszybciej jak to możliwe.

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu muszą poinformować o tym szkołę do 31.03.2020r. Informacja jak to zrobić znajduje się poniżej.

W sytuacjach niejasnych proszę kontaktować się z wychowawcą.

 

Informacja dla wszystkich zdających

W przypadku jeśli zdający nie zdał egzaminu lub jego części wysyła email na adres

zssb@edukacja.czestochowa.pl

o następującej treści:
Temat: deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji poprawkowej czerwiec-lipiec 2020

Przykładowa treść:
Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Klasa: 4B
Numer telefonu: 000 000 000 (koniecznie proszę podać numer telefonu)
Kwalifikacja: M.42
Poprawa: pisemny lub praktyczny lub pisemny i praktyczny