Strefa video

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO – BUDOWLANYCH

Podział zajęć dydaktycznych na półrocza:

 • Półrocze I – dla klas I, II, III od 03.09.2018 r. do 31.01.2019 r.

dla klas IV od 03.09.2018 r. do 21.12.2018 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III od 01.02.2019 r. do 21.06.2019 r.
  dla klas IV od 02.01.2019 r. do 26.04.2019 r.

Ferie i przerwy świateczne:

 • Zimowa przerwa świąteczna od 24.12.2018 r. do 01.01.2019 r.

 • Ferie zimowe od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r.

 • Ferie letnie od 24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

 

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 • Półrocze I – dla klas I, II, III do 25.01.2019 r.

dla klas IV do 17.12.2018 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III do 17.06.2019 r.

dla klas IV do 15.04.2019 r.

Spotkania z rodzicami:

Półrocze I:

 • klasy I 11.09.2018 r. zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy II,III, IV 18.09.2018 r. zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy IV 14.11.2018 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze)

 • klasy I, II, III, IV 17.12.2018 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze)

Półrocze II:

 • klasy I,II,III 14.03.2019 r. zebranie wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami

 • klasy IV 14.03.2019 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze)

 • klasy I,II,III 20.05.2019 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze)