Konferencja podsumowująca projekty PO WER

26 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie odbyła się konferencja podsumowująca europejskie projekty PO WER które zostały realizowane przez naszą szkołę w ostatnich dwóch latach. Projekt „Droga do sukcesu” był skierowany do uczniów i polegał na odbyciu 3 – tygodniowych staży w niemieckich i portugalskich firmach oraz do nauczycieli, którzy wzięli udział w job shadowing w Macedonii. Natomiast drugi projekt „Akcja: edukacja” polegał na doskonaleniu umiejętności językowych (nauka jęz. hiszpańskiego) oraz informatycznych (poznanie nowych technologii IT przydatnych w pracy zawodowej) nauczycieli języków obcych w Hiszpanii oraz na Malcie.

Zaproszenie na konferencję przyjęli znamienici goście: pani Joanna Sobotnik ze Śląskiego Kuratorium w Katowicach, przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołą: pan Władysław Klimasiński z firmy ASO Bosch oraz pani Agata Piasecka z firmy Drog – Bud. Niestety, nie udało się przyjechać przedstawicielom partnerów projektu z Niemiec (Stowarzyszenie VFBQ), Portugalii (Stowarzyszenie Euromob), Mobility Projects z Hiszpanii oraz ETI Malta z powodu obowiązków zawodowych.

Koordynatorki projektów panie Marzena Śledź oraz Justyna Mizera przygotowały i przedstawiły prezentacje multimedialną na temat projektów. Omówiły m.in. przygotowania do projektów, cele, przebieg staży, job shadowing oraz kursów oraz zapewnione wsparcie finansowe. Pokazano również filmy instruktażowe wykonane przez samych uczestników projektu.

Dyrektor szkoły – Jacek Grzegorzewski powitał gości i opowiedział zebranym o idei projektów PO WER. Wszyscy zgodzili się z tym, że projekty unijne stwarzają ogromne możliwości, a uczestnik projektu ma szansę rozwoju osobistego i zawodowego.

W imieniu uczniów głos zabrali uczestnicy projektu Emilia Czarnecka z kl. 4a technikum samochodowego oraz Damian Wiekiera z kl. 4c technikum samochodowego. Podzielili się wrażeniami z pobytu na stażu w Niemczech i Portugalii i podziękowali w imieniu wszystkich uczestników za możliwość udziału w projekcie. Na konferencji uczestnicy projektu otrzymali dokumenty Europass Mobilność oraz certyfikaty od ZSSB potwierdzające udział w projektach, a także zaświadczenia o ukończeniu kursu języka obcego.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie